Спешно раждане и аборт


Д-р Светослав Манев

Определение

За спешно раждане се приема всяко, което започва с регулярни, болезнени маточни контракции преди, около и след  ВТР извън специализирано АГ- отделение. Спешното раждане може да е предшествано от пукване или да е запазен околоплодния мехур.

Индикации  за хоспитализация

1.Всяка бременна със спонтанно пукнат околоплоден мехур.

2.Всяка бременна с регулярни болезнени маточнии контракции

3.Всяка родилка със завършило раждане в дома

 

Разпознаване  на истинско от лъжливо раждане

Истинско раждане

1.Регулярни болезнени маточни контракции (на 2- 3мин).

2.Чувство за напън

3.Спускане на предлежаща част

4.Спазмолитичната терапия без ефект

Лъжливо раждане

1.Нерегулярни , неболезнени маточни контракции ,контракции на Braxton – Hicks

2.Няма спускане на предлежаща част

3.Повлияване на болките от спазмолитични медикаменти: Но–шпа, Папаверин, Кор -магнезин

Подготовка на пациентката за спешно раждане

1.Снемане на кратка и точна анамнеза- ПРМ ,ВТР ,придружаващи заболявания ,предишни бременности – изход

2.Измерване на артериално налягане

3.Оглед на корема – ниво на фундус утери

4.Оглед на ВПО – наличие или не на кървене екс вагине , изтичане на околоплодни води

5.Прийоми на Леополд за ангажиране на прилежаща част в таза.

6.Установяване на честота на ДСТ

НИВО НА ФУНДУС УТЕРИ СПОРЕД СРОКА НА   БРЕМЕНННОСТТА

Прийоми на Леополд                         

Спешно раждане

1 ( A) – ви период: период на разщирение на маточната  шийка при първескини продължителност 10 – 12 ч;при мултипара – 7- 9 ч.

2 (B)- ри период :период на изгонване при първескини  60 – 90 мин , многораждали 30 – 60 мин

3 (C)– ти период – раждане на плацента

Периоди на раждането:

Основни момента при раждането:

1.Ангажиране на главата в малкия таз

2.Спускане на главата в кухината на таза

3.Флексия на главата

4.Върешна ротация на главата на тазовото дъно

5.Дефлексия на главата.

6.Външна ротация

7.Раждане на рамения пояс и тялото на плода

Апгар скор

Activity Pulse Grimase Appearance Respiration ScoreР
Мускулeн тонус Пулс Рефлекторна възбудимост Цвят на кожата Дишане
Слаб липсва Няма реакция Син ,блед липсва 0
Лека флексия на крайниците <100 гримаса Тяло – розово , крайници сини Бавно , неравномерно 1
Активни движения >100 Кашля , киха розово плаче 2

 

AБОРТ

Определение: Всяко прекъсване на бременността  преди 20г.с.

Видове аборт:

1.Ранен спонтанен

2.Късен(двуетапен)- тип раждане

3.Задържан аборт(ранен или късен) – missed abortion

4.Септичен

Клинична картина

1.Болки ниско долу в корема и кръстта

и /или

2.Генитално кървене .

3.Повишена температура при септичния аборт

Възможно е  гениталното кървене да е на тъмна кръв и да премине в ясна кръв.Кървенето може да е слабо , зацапвашо или много  обилно

Диференциална диагноза при състояния протичащи без генитално кървене

1.Бъбречна колика

2.Остър цистит

3.Остър апендисит

4.Остър колит

(Възможно е  едновременно  протичане на някое от  горе описаните състояния и  аборт)

Първа помощ при аборт

1.Венозен път.

2.Прилагане на медикаменти потискащи контракциите :Но-Шпа  , Папаверин

3.При масивно генитално кървене : Прилагане на адекватно количество водно – солеви разтвори , контрол  на RR  и пулс.

4.При аборт в ход(ab.progrediens),ab.incompletus или ab.completus – транспорт в АГ-отд. за инструментална ревизия на матката

 Д-р Светослав Манев

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!