Метилтетрахидрофолат или фолиева киселина


Метилтетрахидрофолат покачва по-бързо новото на фолатите в еритроцитите на жени в детеродна възраст отколкото фолиевата киселина

Lamers Y et al.: Red blood cell folate concentrations increase more after supplementation with

Methyltetrahydrofolate than with folic acid in women of childbearing age. Am J Clin

Nutr 2006;84:156-61.

Резюме

За превенция на дефекти на невралната тръба (ДНТ) е в сила препоръката 4 седмици преди забременяване и по време на първия триместър да се приема ежедневно 400 mg фолиева киселина като добавка към храната. [6S]-5- метилтетрахидрофолат (5-МТХФ) е биоактивната форма на фолиевата киселина и затова е полезната и по-ефективната алтернатива на приема на фолиева киселина. Тъй като плацебоконтролирано изследване на ефективността на 5-МТХФ за превенцията на ДНТ не би било етично, то нивото на фолатите в еритроцитите ще се разглежда като индикатор за фолатния статус и като маркер за риска от ДНТ.

Цел

Изследване на ефикасността на ежедневния прием на 5-МТХФ за покачването нивото на фолати в еритроцитите в сравнение с приема на фолиева киселина. Обобщение промените в нивата на фолати в плазмата и еритроцитите за определяне евентуално ниво на насищане, както и на оптимална доза за въздействие на 5-МТХФ.

Методи

 • Двойно сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано проучване
 • 144 здрави жени на възраст от 19 год. до 33 год., разделени по групи, получаваха ежедневно в рамките на 24 седмици:
 • 416 μg 5-MTHF (Metafolin®), съответстващи на 400 μg фолиева киселина
 • 400 μg фолиева киселина
 • плацебо

 

 • Измерване нивата на фолатите в еритроцитите и плазмата в началото на изследването и след 4, 8, 12, 16, 20 и 24 седмици

Резултати

 • След 12 седмици нивото на фолати в еритроцитите не достига насищане.
 • Въпреки ниските изходни стойности нивото на фолати в еритроцитите е сигнификантно по-високо след прием на 416 μg 5-MTHF (Metafolin®), отколкото на 400 μg фолиева киселина.
 • Нивата в плазмата се повишават според дозата и достигат насищане след 12 седмица.

 

Заключение

 • Нивото на фолати може да се покачи по-ефективно с прием на 5-MTHF, отколкото с прием на фолиева киселина.
 • Еритроцитите служат за депо на фолати, нивото в плазмата варира в зависимост от ежедневния прием. Липсата на ефекта на платото (ненасищането) на фолатите в еритроцитите е индикация за по-дълъг прием от 12 седмици.

 

Важно

[6S]-5- метилтетрахидрофолатът повишава по-ефективно нивото на фолатите в еритроцитите отколкото фолиевата киселина.

Нивото на фолатите в еритроцитите не достига насищане (ефект на платото) след 24 седмици.

 

 1. Очакваме вашите въпроси и коментари!