Медицинско осигуряване при ранна загуба на бременността


Всички акушерски звена в Република Ирландия, където практикувах трябва да разполагат със специализирано звено наречено „Звено за оценка на ранна бременност”. Това е звеното, което осъществява оценката на пациентките с ранна бременност.

Всички жени посещаващи това звено трябва да получат диагноза и да попаднат в една от следните диагностични групи като: жизнеспособна бременност, бременност с несигурна жизнеспособност, ранна загуба на бременност, бременност с неясна локализация, извънматочна(ектопична ) бременност, хидатиформена мола.

 

Критерии на Кралския институт по акушерство и Лекарски съюз на Ирландия и директората по стратегии и клинични програми към Здравнта каса на  Ирландия относно ехографските китерерии за ранна загуба на бременност са:

  • При трансвагинална ехография (ТВЕ)  диаметърът на основния сак на бременността(ДОСБ) е > 20мм и липсва  фетален полюс
  • или
  • При трансабдоминална ехография (ТАЕ) ОСБ >25мм с липсващ фетален полюс
  • или

–   ТВЕ визуализира фетален полюс  > 7 мм, но липсва сърдечна дейност

–    ТАЕ визуализира фетален полюс  > 8 мм, но липсва сърдечна дейност

Или

  1. Когато се направи повторен ехографски преглед с Трансвагинален ултразвук (ТВЕ ) след 7 дни и се устаноеи , че ДОСБ е по- малък или равен  на 20 мм и няма фетален полюс или ако феталния полюс е по- малък или равен на 7 мм и няма пулсации на сърцето на плода  или няма промяна в размерите.
  2. Когато се направи повторен ехографски преглед след 7 дни ,но се използва трансабдоминален метод(ТАЕ) и не се установи промяна в размерите от предишния преглед или ДОСБ е по- малък или равен на 25мм , но не се вижда фетален полюс или феталния полюс е по – малък или равен на 8 мм и не се визулизира сърдечни пулсации.

След изложените по горе цифри тези две институции казват , че е необходимо да се знае , че възможната разлика в измерването между различните хора провеждащи този преглед , както и получавнето на различни резултати понякога и от един човек  е +/- 18% (Пекстер и сътрудници 2011г). Поради това е необходимо да се повтори ултразвуковото изследване отново особенно в случаите когато резултатите са около граничните стойности. За други диагнози може да прочетете в тази статия.

Д-р Светослав Манев, акушер-гинеколог

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!