Фолатите и превенцията на дефекти на невралната тръба


Нива на фолатите и значението им за превенцията на дефекти на невралната тръба

Daly LE et al.: Folate levels and neural tube defects. Implications for prevention.

JAMA 1995;274(21):1698-1702.

Резюме

Дефектите на невралната тръба са най-честите аномалии на плода в ембрионалното му развитие и често водят до смърт или тежки вродени увреждания.  Към момента на публикуване на настоящото проучване, вече бе доказано, че приемът на фолати като добавка към храната преди зачатието, като подготовка за бременността, може да предотврати дефекти на невралната тръба. Нямаше обаче проучвания за връзката между дозата на фолатите и нивото на превенция, което би послужило за отправна точка каква да е препоръчителната доза фолати.

Цел

Изследване зависимостта на риска от дефекти на невралната тръба (ДНТ) от нивото на  фолатите. Остойностяване на различни стратегии за превенция.

Методи

  • От 1986 год. до 1990 год. в рамките на проучване, възложено от правителството на Ирландия, в Дъблин, бяха взети кръвни проби от 56 049 жени в ранна бременност (около 15 ГС).
  • 84 случаи на ДНТ бяха определени с 266 контроли.
  • Определяне нивото на фолати в кръвта: нивото на фолати в плазмата възпроизвежда краткосрочния фолатен статус. Нивото на фолати в еритроцитите е маркер за средносрочно ниво на фолатите в рамките на 120 дни.
  • Матрични изчисления за различни стратегии за превенция.

Резултати

  • Зависимостта на нивото на фолатите в еритроцитите и ДНТ следва съотношението между дозата на фолати и риска от ДНТ: колкото е по-ниско нивото на фолатите, толкова е по-висок рискът от ДНТ.
  • При ниво на фолатите под 340 nmol/l рискът е 8-пъти по-висок от колкото при ниво най-малко 906 nmol/l.
  • При нива под 906 nmol/l всяко повишаване на дозата води до отчетливо намаляване на риска, над това ниво – повишаването слабо променя риска.
  • Приемът на фолати като подготовка за бременността може отчетливо да снижи риска от ДНТ: ако жените във фертилна възраст удвоят новото на фолатите в организма си, то случаите на дефекти на невралната тръба ще спадне до 48%.

Заключение

  • Повишаването нивото на фолатите в еритроцитите най-малко до 906 nmol/l е ефективна мярка за понижаване риска от дефекти на невралната тръба.

Важно

Високото ниво на фолати намалява усложненията при бременността

При ниско ниво на фолати, рискът от дефекти на невралната тръба е 8 – пъти по-високо спрямо този при нива над 906 nmol/l.

В подготовка за бременност жените трябва да приемат допълнително фолати.

 

 

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!