Нивото на фолатите и риска от преждевременно раждане


Влияние нивото на фолати през втория триместър на бремеността върху риска от преждевременно раждане

Siega-Riz AM et al.: Second trimester folate status and preterm birth.

Am J Obst Gyn 2004;191:1851-57.

Резюме

По време на бременност нуждата от фолати силно нараства заради увеличеното производство на нови клетки и развитието на плода. Най-познатата функция на фолатите е намаляването дефектите на невралната тръба. Освен това обаче, фолатите играят съществена роля при синтеза на ДНК и това ги прави важен фактор за клетъчната полиферация при растежа на матката, плацентата и увеличеното количество кръв.

Ролята на фолатите за намаляване риска от преждевременно раждане до сега е слабо изследвана. Научни наблюдения сочат, че ниското ниво на фолати във втория триместър от бременността е съпроводено с повишена честота на преждевременни раждания.

Цел

Изследване зависимостта на риска от преждевременно раждане от приема на фолати (чрез храната и като хранителна добавка) по време на втория триместър.

Методи

  • Проучването от САЩ „Бременност, инфекции и хранене“ (PIN)
  • Проспективно кохортно проучване
  • 3 164 жени на възраст от 16 год. до 45 год. в периода 1995 -2000 год.
  • Преждевременно раждане е раждане преди 37. ГС
  • Приемът на фолати се определя с анкета. В допълнение се определя количеството фолати в серум и еритроцити през 24. – 29. КС.

Резултати

  • Докладваните ежедневни дози фолати (от храна и добавки), приети от бременните бяха в долна граница 165 mg и в горна до 950 mg (средна стойност 463 mg).
  • Ежедневен прием на фолати под 500 mg от храна и добавки се асоциира с повишен до 80% риск от преждевременно раждане.
  • И ниското ниво на фолатите в еритроцитите прави преждевременните раждания по-вероятни: нива £ 627 ng/ml (съответно 1420 nmol/l) повишават риска до 70%.

Извод

Ниските дози фолати (от храна и добавки) през втория триместър имат връзка с повишения риск от преждевременно раждане.

 

Забележка

В ранна бременност нивото на фолати в еритроцитите от 906 nmol/l се приема за максимално ефективно ниво за превенция на дефекти на невралната тръба.

За втория триместър проучването Сийга – Риц показа, че ниво на фолатите £ 627 ng/ml (съответно 1420 nmol/l) повишава риска от преждевременно раждане до 70%.

Тези две стойности се отнасят до различни периоди на бременността и затова трябва да се разглеждат съвършено самостоятелно.

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!