Симптоми на заболяването причинено от COVID-19


Актуални данни към 18.03.2020 г относно симптомите на заболяването причинено от COVID 19

Данните са въз основа на 55 924 потвърдени лабораторно случаи на пациенти с COVID 19 от Китай
в периода до 20,02,2020г
Температура – 87,9%
Суха кашлица – 67,7%
Отпадналост – 38,1%
Влажна кашлица – 33,4 %
Задух – 18,6 %
Мускулни и ставни болки – 14,8%
Болки в гърлото – 13,9%
Главоболие – 13,6%
Гадене и повръщане – 5%
Запушен нос – 4,8%
Диария – 3,7%

На 17 .03.2020г в публикация на New England Journal се отчита, че COVID 19 може да се
предаде не само като въздушно капкова инфекция, а и като вътреболнична инфекция.
Пациентите, които се самонасочват към болничните заведения трябва правилно да оценят
тежестта на симптомите си и придружаващите им хронични заболявания. Препоръчваме
първо да се консултират по телефона с лекар.

От направените лабораторни изследвания се установява :
– Нормални стойности на Левкоцитите с ниски Лимфоцити
– Средно спадане на тромбоцитите
– Покачване на LDH
– Много висок CRP (С – реактивен протеин )
– Покачване на чернодробни ензими в 30 %
– Спадане на албумин(хипоалбуминемия)

При направена Рентгенография на бял дроб се устанановява – Двустранна интерстициална
пневмония. Характерно е че рентгеновия образ на COVID 19 пневмонията и в двата дяла на белия

дроб е много сходен. При добавяне на вторична бактериална инфекция образа може да е
различен в левия и десния бял дроб.

Относно терапията при болни с COVID 19
От антивирусните препарати използвани в Китай при лечението на болни в България не са
налични,
Световните ръководста препоръчват : Парацетамол, Ацетилцистеин (Аспирин ) 300мг в доза 3 пъти
по 1 таблетка дневно след консултация с лекар с оглед цялостното здравословно състояние на
пациента,
Препоръчва се антибитици за избягване от усложнение с вторична бактриална инфекция.
Препоръчва се групата на цефалоспорини. Трябва да се избягва даването Азитромицин.
На 18.03.2020г Световната Здравна Организация (СЗО ) препоръча да не се дава Ибупрофен (
Нурофен) при болни с COVID 19.
Благодарим за вниманието.
Очакваме вашите въпроси он лайн. 

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!