Симптоми, които показват наличието на извънматочна бременност


Клиника, симптоми,които показват наличието на извънматочна бременност:
Отново лоша новина относно симптоматиката на извънматочната бременност – няма определена симптоматика. Симптомите не са специфични. Някои лекари казват ,,Нещо, което не прилича на нищо, вероятно е извънматочна бременност,“. Преди да настъпи т.нар. нарушаване на извънматочната бременност то до този момент симптоматика може да липсва.
Понякога водещи са симптомите от страна на бременноста, закъснение на менструацията, напрежение в гърдите, сутрешно гадене и повръщане.
Клиничните симптоми могат да се поставят в две групи – остри и хронични. Клиничната проява(симптомите, оплакванията) се появяват тогава когато извънматочната бременност се наруши и когато започне кървене от това нарушаване вътре в коремната кухина.
Към острите симптоми се отнасят силната болк, колапс(припадане ), гадене . повръщане, сърцебиене,световъртеж, силна коремна болка. Те могат да се срещат както по отделно така и заедно. Това са т.нар симптоми на остър хирургичен корем от гинекологичен произход. Тоест симптоми налагащи прием в болницата и спешно оперативно лечение.
Към хроничните се отнасят подобни на посочените по – горе, но в по- лека форма. Те също се дължат на нарушаване на извънматочната бременност и генитално кървене , но то е с по – малка сила.
Както се вижда от описаното по – горе симптомите не са специфични, те могат да имитират много други заболявания – остър апендисит, бъбречна криза, колит и много други коремни болки.
Прочетете още: Поставяне на диагноза при извънматочна бременност / Определение, честота и описание на извънматочна бременност
  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!