Поставяне на диагноза при извънматочна бременност


Диагноза: Лошата новина е, че поставянето на диагнозата извънматочна бременност е много трудно. Като за начало за поставяне на диагноза бременност трябва да имаме положителен тест за бременност. Това може да е най – обикновен тест за бременност купен от аптеката. За положителен се приема всеки тест , при който се визуализират две розови (червени) линии. За положителен се приема и тестта с втора слабо розова черта(faintly positive).  За поставяне диагноза бременност може да се направи  и изследване на хормона на бременноста – B – ЧХГ. Той се изследва , чрез вземане на кръв в специализирани лаборатории. Ако  В – ЧХГ резултатът е положителен трябва да се направи повторно изследване най-малко след 24 часа , а по-голяма диагностична стойност има изследването след 48 часа.

За да установим къде се развива бременността трябва да бъде направено изследване чрез  ултразвук /УЗИ, видеозон, ехограф/. Ако се види на ултразвук  ембрион със сърдечна дейност в матката то тогава всичко е наред. Това може да стане едва след 6г.с.

Ако има положителен тест за бременност, но в  матката няма нищо , а близо до матката , но определено извън нея се види ембрионална структура то тогава диагнозата е ясна –  извънматочна бременност. По литературни данни извънматочна бременност с видим ембрион извън матката има максимум в 20 % от случаите на извънматочна бременност. По–голям е процента на следните ехографски образи при извънаматочна бременност:

1.Свободно подвижна течност в малкия таз. Това е обикновено кръв , която се отделя при нарушаването на извънматочната бременност.

  1. Нехомогенна маса в близост до матката/ извънматочната бременност няма характерен ултразвуков област освен в случаите когато се вижда ембрион извън матката.
  2. Съчетаването между 1 и 2 , т.е. свободно подвижна течност в малкия таз и нехомогенна маса до матката.

По – лошо е ако на ултразвука не се визуализира  ембрион със сърдечна дейност нито в матката , нито извън нея , а има положителен тест . В тези случаи не бива да се прибързва с с диагнозата извънматочна бременност , но не бива и да се изчаква много за да бъде поставена диагноза. В англоезичната  литература с е използва понятието бременност с неясна локализация / Pregnancy of unknown location/.

Накратко за поставянето на диагноза извънматочна бременност е необходимо съчетаването на две изследвания :

  1. Положителен тест за бременност и/или лабораторен тест чрез вземане на кръв
  2. Трансвагинален ултразвук
    Прочетете още: Определение, честота и описание на извънматочна бременност
  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!