Мъжки стерилитет, хранене и околна среда


Мъжки стерилитет, хранене и околна среда

Ендокринната система оказва регулираща роля върху редица органи и системи в човешкото тяло чрез производството на различни видове хормони. Мъжките полови хормони са отговорни за развитието на първичните и вторичните полови белези при мъжа, за правилната спермогенеза и репродукция.

Редица химически вещества, с които човек се среща непрекъснато в ежедневието си оказват увреждащо въздействие върху производството на половите хормони, нарушават тяхната функция и водят до мъжки стерилитет. В англоезичната литература тези химикали са наречени еndocrine disrupting chemicals (EDCs) (химикали, увреждащи ендокринната система). Тяхното навлизане в организма на мъжа води до намалена продукция на тестостерон, намалена продукция на сперматозоиди, нарушена морфология и функция на сперматозоидите, мутации в гените, водещи до аномалии на плода. Такива EDCsр могат да навлязат в човешкото тяло чрез поглъщане, вдишване и през кожата. Те се срещат в пластмасовите изделия като бутилки за напитки, хранителни опаковки, съдове за хранене; консервирани храни; козметични продукти като: кремове, шампоани, дезодоранти, дори паста за зъби; боите в текстилните изделия; детски играчки; пестицидите в храната.

Направени са статистически проучвания, сравняващи качеството на спермалната течност при мъжете през 2005 година в сравнение с 1989г. Установява се понижение в концентрацията на сперматозоидите с 32.2%, а случаите с влошена морфология на сперматозоидите са се увеличили с 33.4% в сравнение с 1989г. Rolland и сътрудници.(2013) През този период е отчетено рязко повишение в потреблението на продукти, съдържащи polybrominated diphenyl ethers (PBDE) , dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), dichlorodiphenylethane (DDE), bisphenol A (BPA), alkylphenols, pentachlorophenol (PCP) и triclosan като добавки в козметика и храни.

Чрез опити върху мишки и примати е доказан пряк токсичен ефект на di-(n-butyl) phthalate (DBP), di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), водещ до понижени нива на тестостерона, агрегация на лайдиговите клетки, нарушена подвижност на сперматозоидите, азооспермия, крипторхизъм и хипоспадия (задържане на тестисите в коремната кухина). Органофосфатите в пестицидите, водят до намалено количество на спермалната течност и нарушено качество на сперматозоидите. Наблюдаваното вредно въздействие нараства с нарастване на количеството, времето на въздействие и комбинацията от повече и различни видове химикали.

При жените някои EDCs, могат да доведат до ранен пуберитет, преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв, ранна менопауза, репродуктивни проблеми.

В законодателството на редица страни по света започват да навлизат разпоредби, забраняващи използването на някои от тези химикали. Това, което ние можем да направим за собственото си здраве е да избягваме употребата на продукти, съдържащи EDCs. Знам, че няма да е лесно, но отговорността за нашето здраве и това на децата ни е на първо място наша.

По-долу е предоставен списък на някои такива вещества.

PCB – polychlorinated biphenyl;

PFOS -perfluorooctane sulfonate;

PFOA – perfluorooctanoic acid;

DDE, dichlorodiphenylethane;

DBP, di(n-butyl) phthalate;

MBP, mono(n-butyl) phthalate;

MiBP, mono-isobutyl phthalate;

DEHP, di-(2-ethylhexyl) phthalate;

MEHP, mono-(2-ethyl-hexyl) phthalate;

DINP, diisononyl phthalate;

DDT, dichlorodiphenyltrichloroethane;

DEP, diethyl phthalate;

DPP, diphenyl phthalate;

DMIP, dimethyl isophthalate;

BPA, bisphenol A;

EDC, endocrine disrupting chemical;

DTT, dithiothreitol;

TCS, trichlorosilane;

BBzp, benzyl butyl phthalate. 

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!