Консервативно лечение на спонтанен аборт


консервативно лечение на спонтанен абортКонсервативно лечение при спонтанен аборт е метода при който не се прилага инструментално лечение, т.е. дилатация и кюретаж или лечение с таблетки.

Консервативното лечение при спонтания аборт е ефективен и приемлив метод, който трябва да се предложи на жените със спонтанен аборт при които няма данни за инфекци/ вагинално течение/, масивно кървене, температура или абдоминална болка. Жената избрала консервативното лечение трябва да се консултира и да и бъде обяснено какво да очаква – приблизително каква кръвозагуба и какви обезболяващи да приема.

При жени избрали консервативния метод трябва да се направи  след  2 седмици след като е поставена диагнозата спонтанен аборт.

Ако обаче жената избрала консервативния метод на лечение в някакъв етап промени своето мнение и желае абразио или реши да взема таблетки, то трябва да се съобразим стова нейно решение и и да се ангажира дата на започването му.

Пациентското консултиране е особенно важно при онези жени с интактен сак, които желаят да приемат консервативното поведение. Те трябва да са запознати, че пълното резорбиране/разнасяне/ може да отнеме няколко седмици и че цялостната ефективност е ниска. При продължително проследяване се установява покачване на успешните случаи. Ниелсен и сътрудници през 1999г  установяват , че при инкомплетен /непълен/ спонтанен аборт т.е. част от плодните обвивки или плода са още в матката очакваните резултати в пълно почистване на матката при консервативно лечение настъпва за около три в 79% от случаите. През 2002г Виеринга де Вард и сътрудници провеждат голямо проучване и установяват , че при жени със спонтанен аборт и интактен сак ако не го изхвърлят до 7 ден едва 37% от тях след това го изхвърлят. В следните статии може да прочетете за Лекарствено лечение на спонтанния аборт и Хирургично лечение на спонтанния аборт.

Д-р Светослав Манев, акушер-гинеколог

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!