Клиничен преглед в Звеното за оценка на ранна бременност


Клиничен преглед оценка на ранна бременност
Клиничен преглед оценка на ранна бременност

В една от статиите в сайта вече отбелязах, че всяка една болница в Република Ирландия, където практикувах трябва да разполага с EPAU ( Early Pregnancy Assessment  Unit), което преведох  като звено за оценка на ранна бременност. Прегледът в това звено се осъществява по определени правила.Те са:

– Снемане на кратка анамнеза , Предишна акуешерска история( минали бременности , изход ),Първи ден на последната редовна менструация , направен ли е уринарен тест за бременност , има ли оплаквания ., има ли болка Ако има да бъде описана. Ако пациентката има кървене , какво е количеството , има ли съсиреци  или подобни на плодни части. В Ирландия се говори Products of conception(продукти на оплождането ) и затова в техните ръководства те говорят за отделени продукти на оплождането или задържани такива..Според ръководството (guideline )на Ирландското дружество по акушерство и гинекология – клиничен преглед би трябвало да се извърши ако е необходимо , но при отсъствие на клинични индикации , бременната жена трябва да бъде ,,обезкуражена” за ултразвуков преглед преди 8 г.с. Като пример за клинични индикации се посочва болки ниско долу в корема, генитално кървене, предищна извънматочна бременност. Бременни жени с по – дълъг менструален цикъл трябва да им бъде препоръчано да не провеждат ултразвуково изследване до две седмици след техния позитивен тест за бременност. Ако ехографския преглед е направен твърде рано при жени без оплаквания просто за потвърждаване на бременността , то е възможно да передизвика повече напрежение в жената от колкото облекчение ако резултатът не е категоричен.

Д-р Светослав Манев, акушер-гинеколог

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!