За сложната наука имунология, казано на достъпен език


За сложната наука имунология, казано на достъпен език

Имунната система е част от изключително сложната невро-ендакринно-имунна регулация на организма, имаща за задача да поддържа неговото здраве в условията на непрекъснато променящата се среда на живот. Трите системи постоянно взаимодействат помежду си чрез огромна мрежа от произвеждани от тях молекули и съответстващите им рецептори.

Ендокринната система отделя хормони, нервната система – невромедиатори, а имуннтата система – цитокини (интерлевкини). Рецепторите за тези молекули се намират във всички клетки, тъкани, органи и системи в човешкото тяло и така се осъществява комуникация между, тях и се регулира специфичната им функция. Нормалното функциониране и взаимодействие на тази изключително сложна мрежа осигурява здравето на организма. Нарушеното функциониране на който и да е компонент се отразява на всички останали и води до заболяване.

Една част от клетките на имунната система са разположени в големи лимфни стуктури, каквито са слезката, тимусът, лимфните възли, сливиците и костния мозък. Друга огромна част от тях са дифузно разпръснати в почти всички органи на човешкото тяло, като има голямо струпване на имунни клетки в лигавиците на храносмилателната, дихателната, отделителната система и гениталите.Част от клетките на имунната система циркулират в кръвта. По този начин имунната система има важно значение за функционирането на всички органи и ситеми в тялото и има непосредствена връзка с патогенезата на повечето заболявания.

Ето защо, клиничната имунология е една интердисциплинарна наука, взаимодействаща си тясно с всички медицински специалности. Важен е нейният принос за диагностицирането на редица заболявания, а имунотерапията навлиза все по-широко при лечението на инфекциозни, ревматологични, онкологични и алергични и болести. Въвеждането на имунизациите е едно от най-големите открития в медицинската наука, спасило милиони човешки животи от смъртоносни инфекциозни болести. Познанията в областите на имунологията и имуногенетиката позволяват успешното извършване на кръвопреливане и трансплантациия на костен мозък и солидни органи.

Кога да потърсим консултация с лекар имунолог:

 1. Съмнение за вродени имунодефицитни състояния при деца (често боледуващи още в първите месеци след раждането), но понякога и в по-къна възраст.
 2. Вторични имуно-дефицитни състоянияния, свързани със:
  1. инфекции (инфекциозна мононуклеоза, често повтарящи се херпесни и гъбични инфекции, туберкулоза, сепсис, паразитози, ХИВ/СПИН и др.)
  2. Онкологични заболявания на кръвта и на солидни органи
  3. Прием на лекарства, подтискащи имунитета (кортикостероиди, химиотерапия, биологична (имунологична) терапия
  4. Тежки травми, операции и изгаряния
 3. Алергични състояния
 4. Очни и кожни заболявания
 5. Ревматологични и ситемни възпалителни заболявания
 6. Някои ендокринни заболявания
 7. Синдром на хронична умора
 8. Репродуктивни проблеми с неизяснена причина

Д-р Румяна. Дренска е клиничен имунолог със 16 годишен стаж по специалността. Провежда консултации на пациенти, страдащи от гореспоменатите здравословни проблеми, а в лабораторията по клинична имунология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” се извършват широк обем от имунологични и имуногенетични изследвания. Лабораторията е акредитирана и ежегодно участва успешно във външен междулабораторен контрол, което гарантира точността и коректността на получените резултати.

 1. Очакваме вашите въпроси и коментари!