За практиката на Д-р Светослав Манев в Република Ирландия


 Здравейте приятели на сайта ,,Женско здраве“!

Д-р Светослав Манев
Д-р Светослав Манев

Последната година работих в Република Ирландия и това беше причината да нямам време да пиша в сайта. Това беше много полезно за моя професионален опит. Два месеца бях в най- голямата акушеро-гинекологична болница – National Maternity Hospital в Дъблин, а след това бях в Университетскта болница в гр.Слаиго. Там трябваше да подготвя презентация на тема Ранна загуба на бременността. Тя е направена въз основа на анализ на Ирландското и Британското ръководство(guideline) по АГ, както и на американския учебик по акушерство на Harris. Новопубликуваните материали в сайта имат за цел на кратко да покажат правилата за диагностициране  и поведение при ранна бременност. Публикациите  смятам ще са интересни както за лекари, студенти по медицина, така и за пациентките.

Накратко искам да отбележа някои по- важните неща в публикациите:

  • Терминът ранна загуба на бременност (Early Pregnancy Loss) е възприет в англо- саксонската медицинска литература. Това е терминът с който се означава загуба на бременността в Великобритания, Република Ирландия(Ейре),Нова Зеландия, Австралия, Канада и Япония. Терминът спонтанен  аборт също се използва в тези страни, но когато прочетете статията ще разберете , че терминът ,, ранна загуба на бременност ” е по- широко понятие. Когато се говори с пациентките в Ирландия думата аборт почти не се употребява , защото се смята, че това ще предизвика негативни емоции и чувства в нея.
  • Изпoлзва се думата ,,miscargiage”. Тук само ще вметна, че абортите по желание са забранени и не се извършват в Ирландия. В тази държава също и не се прекъсват бременности по медицински показания (като напр. бременност при която плода е засегнт от синдром на Даун или други генетични аномалии). Възприето е правилото всички бременности да завършат с раждане.

Приятно четене в сайта и ако имате въпроси или мнения, моля пишете !

Д-р Светослав Манев, акушер-гинеколог

e-mail: svmanev@abv.bg

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!