Доболнично поведение и поведение в спешно приемно отделение при бременни


Д-р Светослав Манев

Снемане на анамнеза

1.ПРМ , ВТР

2.Паритет

3.При бременни след 20 г.с. – Въпрос “Усеща ли добре ДД ?”

4.Има или не маточни контракции ?

5.Честота на маточни контракции.

6.Придружаващи заболявания.

7.Точно  и кратко записване на получената информация

Физикален преглед

1.Определяне положените на плода- прийоми на Леополд.

2.Установяване на punctum maximum на ДСТ

3.Определяне на сърдената честота на плода чрез акушерски монитор или акушерска слушалка.

4.Измерване на RR и пулс на пациентката.

5.Оглед на ВПО

Основни моменти след постъпване на пациентката

1.Мониториране на бременната и плода.

2.Осигуряване на периферен венозен път.

Подготовка на бременната за раждане

При установяване на регулярни маточни контракции , пълно разширение на маточната шийка и навлизане на главата на плода в таза , раждането не може да бъде спряно.Най- добре е  бременната да се подготви с :

1.Външен тоалет  и клизма

2.Мониториране на ДСТ.

3.Периферен източник.

4.Подготовка за аспирация на плода и кът за повиване.

5.Подготовка за водене на плацентарния период с метергин и място за оглед и съхранение на плацентата. 

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!