Диагнози при бременност


женско здраве - диагностициране1.Жизнеспособна интраутеринна бременност:

Е когато плодния сак с ембрионален полюс ( или ембрион ) е нормално разположен в маточната кухина и сърдечната дейност е ясно видима .Демонстрирането на църдечна дейност на плода се асоцира с успешна бременност в 85-75% , в зависимост от срока на бременността( Джонс и колектив,2003). Проследяване на пациентки с по- голямо внимание се изисква в случайте когато има : 1. генитално кървене, 2. генитално кървене с видима субхориален хематом, 3.Установена фетална брадикардия , 4 При пациентки с предшестващ спонтаннен аборт 5. При пациентки , които са имали интраутеринни спирали преди бременността.

2.Бременност с несигурна жизнеспособност.:

 E .когато има нормално разположен плоден сак в матката и диаметърът на основния сак на бременността(ДОСБ) е по- малък или равен на 20мм и не се вижда фетален полюс или когато има нормално разположен плоден сак в матката с фетален полюс(фетална структура ) , коятое по- малка или равна  на 7 мм , но не се виждат сърдечни пулсации на вагиналния ултразвук.При жени с бременност с несигурна жизнеспособност е необходимо да бъде извършен нов ултразвуков преглед след най- малко 7 дни от първичния за да се оцени растежа на ембрионалния сак  и дали се е появила сърдечна дейност.

3.Инкомпетен аборт (непълен ):

 Е когато на ултразвуковия преглед не се визуализира ембрионална структура и/или ембрионален сак и ендометриалната кухина е по- голяма или равна на 15мм , а преди е имало данни за бременност в матката.

4.Комплетен аборт( пълен) :

Е когато на ултразвуковия преглед ендометриалната дебелина е по- малка от 15 мм и преди е имало предишни доказателства за интраутеринна бременност или задържани продукти от бременността.

5.Бременност с неясана локализация :

Когато няма белези за интра или екстраутеринна (извънматочна ) бременност или задържани части от бременността при жени с позитивен тест за бременност.

Обикновенно има три причини за ултразвуковия резултат да бъде класифициран като бременост с неясна локализация : 1.много ранна интраутеринна (вътрематочна ) бременност или  2. комплетен (пълен) аборт или ранна ектопична бременност. Последващия ултразвуков преглед би трябвало да изясни диагнозата.

Прочване на Кондус и сътрудници през 2003г. показва , че дори експерти по трансвагинален ултразвук позоваващи се на утвърдени критерии  е възможно да не могат да потвърдят категорично вътрематочна или извънматочна бременност при около 8 до 31% от случаите.

6.Тих аборт:

Уилкокс и колегите му през 1988г  правят наблюдение върху 221 здрави жени през 707 менструални цикъла. Те установяват 31% от бременостите са загубени след имплантация.  При използването на техника за отчитане на много малки стойности на човешки хорион гонадотропен хормон две от три  от тези ранни загуби са клинически тихи т.е. протичат като една закъсняла менструация.

Д-р Светослав Манев, акушер-гинеколог

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!