Диагноза и изследвания при оценка на ранна бременност


диагноза ранна бременностТрансвагиналния ултразвук – необходимо да бъде изискван при преглед на повечето жени в Звеното за оценка на ранна бременност при първи преглед.

Кога трябва да се назначи втори ултразвуков преглед :

  • ако първия ултразвук е направен преди 8 седмица
  • ако първия ултразвук е извършен от медицинско лице , което не е оторизирано официално да извършва  ултразвук  за ранна бременност( В Република Ирландия и Великобритания в извършването на ултразвукови прегледи на бременни са ангажирани т.нар. технишъни(ultrasound technician ) – това не са лекари ,обикновено акушерки преминали курс на обучение. Тяхното становище е официално за ултразвуковата диагноза в акушерството)
  • ако има притеснение за надежността на първия ултразвук , например трансабдоминален ултразвук при пълни жени
  • ако жената е с дълъг или нередовен менструален цикъл
  • ако пациентката желае , защото смята , че първия е ненадежден

При всички тези положения втория ултразвук трябва да бъде назначен най- малко след 7 дни след първия.

Специално внимание трябва да бъде отделено при жените на които е препоръчано хирургично или медикаментозна интервенция за диагноза аборт преди 8 седмица особенно ако жената няма оплаквания.

Серийно изследване на Бета ЧХГ(Бета фракция на Човешки Хорион Гонадотропен Хормон) –  Това е хормона , който се отделя при настъпване на бременност. Образува се тъканта от която ще се образува плацентата. При прекъсване на бременност той може да се установи в кръвта до две семици след прекъсването. Изследването на този хормон особенно полезно за диагнозата асимптоматична ектопична (извънматочна) бременност

Модерните  моноклонални тестове могат да установят 25 IU /l ЧХГ – ниво , което се достига 9 дни след оплождането ( при жени с цикъл на 23 – 28 дни ). Има специфични отличителни зони за ЧХГ , които би трябвало да изключи позитивна ектопична бременност. При ниво по – голямо от 1500 IU/l , ектопичната бременност би трябвало да бъде видяна с трансвагинален ултразвук .В случайте на бремененност с близнаци или хетеротопична бременност( изключително рядко усложнение съчетаващо нормална вътрематочна и извънматочна бременност) резултатите бот нивата ЧХГ – може да бъде повеждащ. Серийното изследване на ЧХГ е също полезно в диагностицирането на бременност с неясна локализация и също в обстоятелствата за диагностициране на комплетен (пълен ) аборт в отсъствието на ехографски доказателства  за вътрематочна бременност преди това. Като пример в практиката – Жена с генитално  кървене посещава кабинета. От ехографското изследване  не се установява  нищо нередно  – всичко изглежада ОК. Прави тест за бременност и установява, че е положителен. Дава кръв за ЧХГ устанояват се някакви стойности над нормата т.е. има или е имало бременност. След 48часа повтаря изследването – стойностите на ЧХГ са намалели- т.е. имало е бременност но тя не се развива или е изхвърлена.(спонтанен аборт ).При пручване на Кондус и сътрудници през 2005 г се установява  , че при 152 жени жени с история  и ехографски данни от трансвагинална ехография за комплетен ( завърщен ) спонтанен аборт в 5.9%  от случайте се установява  извънматочна бременност.

Серумен Прогестерон – може  да бъде полезен и да помогне когато ултразвуковото изследване не може да даде точна диагноза т.е. бремеността е с неясна локализация.

Нива на серумния прогестерон по – ниски от 25 nmol/l се асоциратс бременности в последствие потвърдени като нежизнеспособни. Прогестеронови нива над 60 nmol/l са твърдо свързани с развиваща се бременност. За видовете лечения на спонтанния аборт прочетете в следните статии: Консервативно лечение на спонтанения аборт / Лекарствено лечение на спонтанния аборт / Хирургично лечение на спонтанния аборт

Д-р Светослав Манев, акушер-гинеколог

  1. Очакваме вашите въпроси и коментари!